Oprogramowanie CMS

Oprogramowanie CMS CMS, to termin znany w środowisku, jakim jest projektowanie stron WWW. Często, używa się tego skrótu, w odniesieniu do tworzenia nowoczesnych stron, niemniej jednak, niewielu użytkowników i przyszłych administratorów wie tak naprawdę, co skrót ten oznacza i jak prawidłowo jest on rozwijany. Najłatwiej rzecz całą ujmując, CMS jest pewnego rodzaju oprogramowaniem. Oprogramowanie to, służy do zarządzania treścią i stąd właśnie, wzięła się sama nazwa, której skrót brzmi właśnie CMS. Pełna nazwa, to Content Management System, co przekłada się dokładnie na: System Zarządzania Treścią. Głównym celem takiego oprogramowania, jest jednoznaczne oddzielenie od siebie dwóch głównych elementów strony internetowej, jakimi są: treść oraz wygląd. Jako treść strony, rozumieć można przede wszystkim szeroko pojętą wartość o charakterze czysto informacyjnym, jaka znajduje się na stronie, podczas, gdy za wygląd, uznać można, analogicznie, informacji tych graficzną prezentację. Praca oprogramowania, polega na wygenerowaniu strony. Generowanie strony, odbywa się na podstawie wprowadzonych treści, by następnie, treści te zostały zapisane w bazie danych. Kiedy już zostają one wykorzystane, powstaje dynamiczna strona WWW, której podstawą jest właśnie CMS. Oprócz treści zapisanych w bazie danych, do tworzenia kompletnej już strony, wykorzystuje się także i przygotowane już wcześniej szablony. CMS, to projektowanie stron WWW, które pozwalają na wykorzystanie dużego potencjału. Można pozwolić sobie na większą dawkę kreatywności niż w przypadku standardowego oprogramowania HTML, gdzie mamy do czynienia już ze stroną znacznie bardziej statyczną. W CMS, dzięki wykorzystaniu szablonów, bardzo szybko przeprowadzić można zmianę wyglądu strony; wszystko, sprowadza się tylko i wyłącznie do zmiany skórki szablonu na inną. Wówczas, uzyskać możemy zupełnie inną prezencję strony internetowej. Jako oprogramowanie wciąż dość nowe, CMS nadal przechodzi liczne zmiany, które pozwalają na uzyskanie ulepszeń nie tylko w dynamice treści, ale i od strony graficznej. Zwyczajowo, przy pracy z CMS, korzysta się z takich języków, jak: ASP, JSP, PHP, Python. Główną zaletą, jaką odznacza się CMS, jest bardzo duża uniwersalność; wyróżniamy kilka typów, w zależności od tego, jakie ma być w zamierzeniu zastosowanie. Najogólniej, zastosowań jest pięć: zarządzanie dokumentami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie obiegiem treści i zarządzanie treścią strony.